روان نویس نوک نمدی سرمه ای

  • کد: ۷۴۹١۲۰
  • تعداد در کارتن: ۲۸۸ عدد
  • تعداد در جعبه: ١۲ عدد