روان نویس نوک نمدی سرمه ای - Maped

  • در 20 رنگ زنده موجود است
  • نوک متال ژاپنی
  • نوک: 0.4 میلمیتر
  • راحتی: شکل بدنه مثلثی برای گرفتن بهینه و بهتر
  • کد: ۷۴۹١۲۰
  • تعداد در کارتن: ۲۸۸ عدد
  • تعداد در جعبه: ١۲ عدد