روان نویس نوک نمدی طوسی - Maped

  •  قلم های حساس با نوک نمدی خوب که برای نوشتن و رسم استفاده می شوند
  • شکل مثلثی برای دست یابی بهینه
  • کد: ۷۴۹١۲۳
  • تعداد در کارتن: ۲۸۸ عدد
  • تعداد در جعبه: ١۲ عدد