قیچی اسنشیال پیش دبستانی ١۳سانت، بلیستری - Maped

  • لبه ی تیغه های این قیچی گرد بوده هم چنین طول تیغه ی آن در واحد سانتی متر درجه بندی شده است 
  • کد: ۴۶۴۲١۰
  • تعداد در کارتن: ۴۸۰ عدد
  • تعداد در جعبه: ۲۴ عدد