خودکار تریبال- ست ۸ عددی خودکار رنگی بلیستری - Pensan

رنگهای یکدست
غیرسمی
رنگهای درخشان
بدون خطر برای کودکان
قابلیت پاک شدن با پارچه

  • کد: ١۰۰۳۸۰
  • تعداد در کارتن: ۲۴۰ عدد
  • تعداد در جعبه: ۲۴ عدد