جشنواره نقاشی درنشرچشمه آرن

نشر چشمه آرن در آبان ماه 1395 جشنواره ی نقاشی را با همکاری شرکت پارسه تحریر فهیم و پشتیبانی برند فرانسوی ماپد برگزار کرد.این رویداد با حمایت گرم و پرشوری از سمت کودکان وحتی بزرگسالان قرار گرفت.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0